Уеб дизайн и програмиране

Още с проектирането на модерните технологии за комуникация, възниква и необходимостта от правила, стандарти, средства за генериране и публикация на информацията, които да са общоизвестни и спазвани от всички разработчици както на софтуер така и на хардуер. Организацията занимаваща се с тази част от процеса на развитие на модерните комуникационни технологии, в частност уеб е W3C - World Wide Web Consortium Съществува множество стандарти и технологии които са разработка и собственост на трети страни. Използването им от клиентска страна обикновено не е обвързано с лиценз, но това не винаги се отнася до средствата за разработка на такива приложения и съдържание (напр.: програмният език Java - разработван от Sun Microsistems; мултимедийните формати FLV и SWF по-известни като Flash - разработвани заедно с плеър и среда за програмиране и дизайн от Adobe; различните реализации на SQL от Oracle, Sybase, Microsoft, IBM или БД с отворен код MySQL )

Темата "Уеб дизайн и програмиране" има за цел да систематизира и обхване по-голямата част от съвременните уеб технологии, като същевременно във всяка главна подтема ще бъде правен обзор и ще бъдат давани насоки за последователността на темите които е желателно да бъдат прегледани в предлагания ред. Включените до момента подтеми са:

Полезни уеб-ресурси:

редактиране

Безплатно онлайн обучение: www.w3schools.com ::англ.::