HTML DOM - HTML Document Object Model

редактиране

Встъпителни думи

редактиране

HTML Document Object Model (HTML DOM) - обектен модел на HTML документ. Дефинира стандартен начин за достъп и управление на HTML документи. DOM представя документа като дървовидна структура от елементи, атрибути и текст. С JavaScript можете да преструктурирате целия HTML документ. Можете да добавяте, премахвате, променяте или пренареждате елементи на страницата. За да промените нещо на страницата, JavaScript се нуждае от достъп до всички елементи в HTML документа. Този достъп, заедно с методите и свойствата за добавяне, преместване, промяна или премахване на HTML елементи се дава чрез DOM. Може да се използва от JavaScript за четене и промяна на HTML/XHTML или XML документи. Той е разделен на различни части (Core, XML и HTML) и различни нива (DOM Level 1/2/3):

  • Core DOM - дефинира стандартен набор от обекти за всеки структуриран документ
  • XML DOM - дефинира стандартен набор от обекти за XML документи
  • HTML DOM - дефинира стандартен набор от обекти за HTML документи