JavaScript е обектноориентиран скриптов език за web

редактиране

Встъпителни думи

редактиране

JavaScript се използва от милиони сайтове за добавяне на интерактивност, валидиране на форми, детекция на потребителски хардуер/софтуер и много други. Той е най-популярният и лесен за научаване и използване скриптов език за web, като синтаксисът му силно наподобява този на Java, но все пак са два напълно различни като концепция езици. Има множество реализации като: JScript на Microsoft, ECMA-262 (който е официалния стандарт, по-известен като ECMAScript и препоръчван за използване в web) и др. които до голяма степен си приличат. Използването им не се нуждае от лиценз, но това не винаги важи за разпространяваният код в интернет. Съществуват портали с готов за използване и изтестван код, подобни на www.scriptsearch.com, където можете да намерите практически всякакви скриптове, писани не само на JavaScript и да ги съпоставите с вашите, дори да обмените идеи с авторите.