AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
асинхронен JavaScript и XML

редактиране

Встъпителни думи

редактиране

AJAX е тип програмиране станал популярен през 2005-а благодарение на Google Suggest. Той не е нов програмен език, а нов начин за използване на съществуващите стандарти (JavaScript, XML, HTML/XHTML, CSS). С помощта на AJAX можете да създавате по-добри, бързи и потребителски по-дружелюбни уеб-приложения. В основата си е базиран на JavaScript и асинхронни HTTP-заявки с помощта на които може да се комуникира директно със сървъра използвайки XMLHttpRequest-обекта. С този обект вашият скрипт може да обменя малки по обем данни със сървъра, без презареждане на цялата страницата. AJAX е браузърна технология независима от сървърния софтуер, а приложенията му са браузърно и платформено независими.

В традиционното JavaScript кодиране, ако желаете да извлечете информация от база данни или файл на сървъра, или да изпратите потребителска информация на сървъра, то ще трябва да направите HTML-форма и да обмените чрез GET или POST метод данни със сървъра. Потребителя ще трябва да щракне Submit-бутона, да изчака отговорът на сървъра, след което новата страница ще се зареди с резултата. Тъй като сървъра връща нова страница всеки път когато потребителя изпрати данни, традиционните уеб-приложения може да работят бавно и потребителски недружелюбно. Чрез HTTP-заявка, уеб страницата може да направи заявка към и да получи отговор от сървъра без презареждане на страницата. Потребителя остава на същата страница и той/тя няма да забележи че скриптовете заявяват страници или изпращат данни на сървъра.