HTML, което означава HyperText Markup Language , е език за създаване на web страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графика, текст, музика, анимация, както и връзки към други страници(хиперлинкове). HTML е лесен за научаване език и в края на този урок Вие ще можете да създадете първата си web страница.

Няколко думи за XHTML: От 2000 година вече се препоръчва да се използва езикът наследник на HTML - XHTML, който е доста подобен на HTML, но например не позволява използване на главни букви в имената на етикетите, а в по-новите версии етикетите и атрибутите за стилово оформление са премахнати от езика в полза на езика CSS. Никой обаче не може да ви накара да ползвате новия стандарт, който е създаден с цел по-голяма съвместимост на страниците с различни програми и устройства.

И така, от какво се нуждаете за да създадете HTML страница? Трябват ви две неща - елементарен текстов редактор и интернет браузър. Ако сте потребители на MS Windows, за текстов редактор можете да използвате вградения в Windows Notepad (не ви препоръчвам да ползвате Word) а за браузър можете на използвате Internet Explorer или Netscape Navigator. Файлът, който ще създадете с Notepad е текстов файл, който обаче трябва да запишете с разширение .html (или .htm). По нататък ще го наричам HTML документ. Сега нека направим една web страница. За целта стартирайте Notepad и напишете следното:


  <HTML>
  <HEAD>
   <TITLE> My first page </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  
  </BODY>
  </HTML>

Сега запазете на твърдия диск написаното от вас във файл с разширение .html . За целта отворете менюто File в Notepad, изберете Save As и в полето име на файл напишете index.html

Можете да отворите току що направената страница и да я разгледате с някой браузър. За целта кликнете два пъти върху файла в папката, където се намира и той ще бъде отворен от браузъра по подразбиране. В горния случай няма да видите нищо, защото страницата не съдържа никаква информация, която да се визуализира на екрана. Нека ви обясня кое какво означава.

Текста между символите < и > се нарича етикет (tag). С етикетите се означават различни елементи на страницата - заглавие, списък, параграф, и т. н. Можем да разделим етикетите на 2 вида - отварящи и затварящи. Отварящите задават на браузъра да започне някакво действие, а затварящите да го приключи. Затварящия етикет се различава от отварящия само по символа / преди името на елемента. От примера се вижда, че етикетите вървят по двойки - отварящ и затварящ. Някой етикети обаче нямат съответен затварящ етикет.

HTML документа започва винаги с етикета <HTML> и завършва съответно с </HTML>. <HTML> означава начало на HTML документ, а </HTML> - край на HTML документ. Следващата задължителна двойка етикети е <HEAD> и </HEAD>, което буквално означава глава. В главата обикновено се съдържа информация за самия HTML документ. В примера там стои заглавието на документа <TITLE>. Между елементите <TITLE> и </TITLE> се съдържа името на HTML документа. Когато срещне тази двойка елементи повечето браузъри визуализират текста между тях на заглавната си лента най-отгоре.

Същинската част на HTML документа се намира между елементите <BODY> и </BODY> . Виждате, че елементите могат да се влагат един в друг, но внимавайте да спазвате последователноста на двойките етикети. Например неправилно е да се напише следното:

неправилно

 <HTML> 
 <HEAD> 
 </HTML> 
 </HEAD> 

правилно

 <HTML>
 <HEAD>
 </HEAD>
 </HTML>


Затварящия етикет </HEAD> трябва да бъде преди затварящия </HTML>. Трябва да се получи нещо като огледален образ, първия затварящ трябва да отговаря на последния отварящ.

Ето какво научихте до тук.

1. WEB страницата е всъщност текстов файл, но с разширение .html (или .htm), който лесно можете да създадете с помощта на Windows notepad.

2. Елементите на HTML документа се означават с етикети, имената на които са заградени със символите < и > и показват на браузъра какво действие трябва да извърши на екрана Ви.

3. Етикетите условно се разделят на два вида - отварящи и затрварящи, като вървят по двойки, на всеки отваряш следва един затварящ (с малки изключения).

4. Задължителните елементи за всеки HTML документ са <HTML></HTML> за начало и край на документа, <HEAD></HEAD> за информация за самия документ и <BODY></BODY> за съдържанието на документа.