Сборник с математически доказателства/Теория на множествата