Засега тук ще събираме всички писмени материали, свързани с Blender. По-късно можем да доразвием страницата като я превърнем в категория, в която да влизат различните материали. С курсив са отбелязани ключовите думи, значението на които можете да видите в Речника в Приложението. Удебелени са клавишните комбинации с които може да се активира командата.

Въведение

редактиране

Това е инициатива за създаване на българско ръководство за Blender, започната от Българската Blender общност. Форумът на тази общност е място, където можете да се свържете с други хора, които се интересуват от Blender или специално от областта, която представлява интерес за Вас. Книгата е поместена в Уикикниги по подобие на едно от англоезичните ръководства.

Текстът е публикуван под формата на Уики, защото той все още не може да послужи като пълноценно ръководство и с надеждата, че читателите ще допълнят или актуализират всяка непълна и неадекватна информация в него. Ако откриете нещо интересно в Blender, което не е имало кой да Ви го покаже или пък решите да споделите някакво свое постижение с програмата, авторите на това ръководство ще се радват да го споделите тук.

Възможностите на Blender

редактиране

Blender е много мощен инструмент, който може да се ползва за 3D моделиране, анимация, рендериране, пост-продукция, създаване на интерактивно съдържание и плейбек. С негова помощ можете да наслагате вашите 3Д творения върху истински снимки или филми правени от вас самите, да добавите звук, специални ефекти (експлозии, заря или горящи букви...) и ...,кой знае,...да сътворите филм по-хубав от "Матрицата"! Създаден за лесно ползване от всеки ,Блендер всъщност е на много високо професионално ниво. Програмата е писана на Питон и е с отворен код. Blender се радва на голяма популярност и на непрекъснато разрастваща се общност.

Интерфейс

редактиране

Едно от първите неща, които ще чуете за Blender е, че той е направен да е бърз. Това до голяма степен предопределя и интерфейса му. Той е различен от повечето други среди за 3D моделиране и използва пълноценно всички интерфейси на разположение. Именно това предопределя, че за да ползвате Blender, трябва да имате мишка с два бутона и тракер. Клавиатурата също се ползва интензивно и повечето команди са достъпни под формата на клавишни комбинации.

Моделиране

редактиране

Стандартният начин да се моделира в Blender е с дясната ръка на мишката, а лявата на клавиатурата. Много удобен справочник за клавишните комбинации, които се ползват в Blender е картата на клавишните комбинации (Б.а.: Дали да не ги сложим и тук? Тогава ще трябва редовно да се актуализират с промените във версиите). Картата е на английски, но тук следва легенда на основните термини от нея и клавишните комбинации, с който се активират те. Имайте предвид, че клавишните комбинации зависят от режима, в който сте в момента.

 • menu bar - меню - "n"
 • delete - изтрий - "x"
 • extrude - изтегли - "e"
 • move - премести - "g"
 • rotate - върти - "r"
 • scale - скалирай - "s"
 • specials - специални - "w"
 • select region - "b"
 • select/deselect all - "a"
 • view front - виж отпред - "1" от NumPad
 • view top - виж отгоре - "7" от NumPad
 • view side - виж отстрани - "3" от NumPad
 • view camera - виж откъм камерата - "0" от NumPad

За тези, които обичат да са точни, има възможност вместо да се тегли с мишката, да се въвеждат стойности от клавиатурата. Обикновенно след командата може да се въведат ос и размер на деформацията.

Изтеглянето е много удобна функция за моделиране и е достъпна само в режим на редактиране. За разлика от нормалното местене, то оставя първоначалната селекция и я свързва с новообразуваното и изтеглено копие.

Управление на камерата

редактиране

С числената клавиатура може да се настройва гледната точна на изгледа. За да я ползвате трябва да сте си активирали num lock. Ако използвате лаптоп или по друга причина нямате numpad, в горния прозорец (след като го разширите надолу), можете да изберете System & OpenGL -> Keyboard -> Emulate Numpad. Това позволява използването на числата над клавиатурата вместо numpad.

Рендериране

редактиране

Рендериране е процеса на превръщане на 3D сцената от върхове и ръбове, които ги звързват в картинка. Методите за рендериране могат да се разделят на два типа - в реално време и не в реално време. Методи като рейтресинг и фотон тресинг постигат много по-висок фотореализъм, но отнемат много по-дълго да рендерират една сцена.

Вграденaта машина за рендериране на Blender има възможност за стерео-рендериране. Резултатът от него може да са два отделни видео канала за двете очи или те да бъдат смесени в един анаглиф. Машината поддържа и рейтресинг, и радиосити рендериране. Много интересна опция е рендерерът за карикатури с който можете да правите класически 2D картинки.

Blender има вградена поддържа и за YafRay. Това е друга машина за рендериране, която използва фотон тресинг и постига забележимо по-добро качество.

Можете да видите примерни рендерирани сцени в галерията към официалната страница на Blender.

Освен тези двете, Blender има интеграция и с някои други машини за рендериране. Списъкът с тях може да бъде намерен на официалната страница на Blender.

Скриптиране

редактиране

Едно от най-големите предимства на Blender е, че могат да се дописват скриптове. Това може да се прави на Питон. Точният програмен интерфейс е описан в страницата за документация на Blender (Б.а.: най-вероятно няма да бъде преведен поради нуждата от непрекъснати актуализации с излизането на нови версии). Там има информация както за правене на скриптове, така и за игрова логика и дописване на самия Blender.

Питон е изцяло обектно-ориентиран и свободен (open source) език и има много предимства. Едно много голямо от тях е, че по естествен и директен начин могат да се интегрират така наречените native модули, писани на C или C++.

Заключение

редактиране

Този текст все още няма как да бъде наречен книга, дори дума като статия или ръководство ще е пресилена. Но все пак се надявам той да помогне на хората, които се захващат с Blender и да провокира по-напредналите да добавят нещо от знанията си.

Абсурдни обекти по абсурден начин

редактиране

В този урок става дума за моделирането на невъзможни конструкции в Blender. Невъзможните конструкции са вид оптическа илюзия, в която с помощта на игра със сенките се рисува пространствен обект, който не може да съществува. Това, което ще покажа тук е как можем да направим т.нар. Триъгълник на Пенроуз или трибар.

 

Първата стъпка е да си създадем необходимия модел. За целта можем да започнем със стандартния куб на Blender. Чрез изтегляния (E) (виж раздел Моделиране на Ръководството) целта ни е да получим рамка с формата на 3-измерно "S":

 

Това можем да правим като избираме страни на квадрата в режим на избиране на лица от режима на редактиране

 

сега трябва да завъртим обекта така, че да изглежда като триъгълник. За целта първо трябва да преминем в ортографска перспектива.

След като напаснем изгледа, трябва да сложим камерата да гледа от него. Това може да стане с клавишната комбинация (CTRL+ALT+0). Става дума за

(Б.а.: Очаквайте продължение или го добавете сами...)

Приложение

редактиране

Тук можем да се опитаме да унифицираме начина по който превеждаме различни термини. Проблемът при някои е, че не се е наложил еднозначен превод, а при други, че просто правилната дума не идва на езика. Когато смятате, че някой превод е неудачен, моля повдигнете въпроса в беседата към тази страница, за да разясним различията преди да започнем да променяме.

 • изглед - viewport
 • изтегли - extrude
 • клавишна комбинация - hotkey (горещ клавиш)
 • машина за рендериране - render engine
 • обектен режим - object mode
 • Питон - Python - езикът за програмиране, на който е написан Blender. Името му е преведено в официалния превод на документациата, така че това е свършен факт
 • програмен интерфейс - Application Programming Interface (API)
 • радиосити - radiosity (сияние)
 • режим на редактиране - edit mode
 • рейтресинг - raytracing (следене на лъчите)
 • рендерерът за карикатури - toon shader (б.а.: не ми харесва този превод)
 • софтуер с отворен код - open source software
 • фотон тресинг - photon tracing (следене на фотони)
 • числена клавиатура - numpad