Програмен език Питон/Python

Питон е обектно-ориентиран език с отворен код.

Освен други приложения, Питон е широко използван за уеб-програмиране и скриптиране.

Специфични характеристики на Питон са, че е напълно обектно-ориентиран (всичко е обект), динамично типизиран и добре интегриран с платформено-зависими (компилирани) библиотеки

Ръководството по Питон е преведено на български от Калоян Доганов. То може да бъде намерено на http://python-bg.sourceforge.net/