Финско - Български разговорник/Граматика Kielioppi/Падежни форми --- Sijamuodot

Падежни форми
Nimi Име Päätteet - Окончание Yksikkö - единствено число Monikko - множествено число Rinnakkaisnimi - Обяснение
nominatiivi-именителен падеж -t (мн. ч. окончание) talo - къща talot - къщите nimentö - наименование
genetiivi - родителен падеж -n, -en, -in, -den, -ten, ten talon - на къщата talojen - на къщите omanto - притежание
akkusatiivi - винителен падеж yksikkö -n, monikko -en, -den/-tten tai -ten, -en, -in talo tai talon talojen tai taloiden/taloitten kohdanto
partitiivi -a, -ä, -ta, -tä taloa - къщата taloja - къщите osanto - частност
essiivi -na, -nä talona - като къща taloina - като къщи olento - форма, олицетворение на
translatiivi -ksi, (-kse) taloksi на къща taloiksi на къщите tulento - преобразувание
Sisäpaikallissijat падежни форми обозначаващи място
inessiivi инесив -ssa, -ssä talossa - в къщата taloissa - в къщите sisäolento - вътре , в нещо , за състояние
elatiivi елатив -sta, ssä talosta - от къщата taloista - от къщите sisäeronto - от къщата навън, посока, движение
illatiivi илатив повторение на крайната гласна + n, h + savartalon loppuvukaali + n, -seen, -siin taloon taloihin движение навътре, посока
Ulkopaikallissijat - външни падежни форми
adessiivi -lla. -llä talolla на къщата taloilla - на къщите ulko-olento - външно състояние
ablatiivi аблатив -lta, -ltä talolta taloilta ulkoeronto - движение, посока от повърността към гововорящия
allatiivi -lle talolle taloille ulkotulento - движение, посока от говорящият към повърността
Muut
abessiivi -tta talotta - без къща taloitta - без къщи vajanto - липса
komitatiivi -ne- taloneen с (цялата) къща(та) taloineen с (всичките) къщи(те) keinonto - заедно със,
instruktiivi -n taloin с къщата taloin - с къщите seuranto - с помощта на, инструмент, спомагателен предмет