Фотография/Фотографиране на места

Пейзажни снимки

редактиране
  • Пейзаж: Пейзажът е жанр в изобразителното изкуство[1].

Градски пейзаж

редактиране

Градски пейзаж[2] e

Фотографиране на сгради

редактиране
 
Заглавие: ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България
Художник: Михал Орела


  • Височина: Височината е вертикалният размер на даден обект.
  • Широчина: Широчината е хоризонталният размер на даден обект.
  • Разстояние: Разстояние е величина, използвана в математиката и физиката като мярка за това колко близко или колко далече е едно тяло от друго.

Морски пейзаж

редактиране

Морски пейзаж[3] е

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране