Форматиращи символи на C++

Форматиращите символи на C++ са специални символи, които ви позволяват да изкарвате на екрана определени букви/знаци, включително и такива, които преместват на нов ред, връщат в началото на реда и други. Те трябва да се слагат в кавички, като стрингове, например "End Of Line\n"


Име Обяснение
\n Преминаване на нов ред и връщане курсора в началото на реда
\r Връщане курсора в началото на същия ред
\t Табулация (Tab)
\' Единична кавичка (')
\" Двойни кавички (")
\\ Обратна наклонена черта (\)
\0 Край на низ
\ЦЦЦ Знак с код ЦЦЦ в w:осмична бройна система (Ц е цифра от 0 до 7, а ЦЦЦ е от 0 до 255)
\xЦЦ Знак с код ЦЦ в w:шестнадесетична бройна система (Ц е цифра от 0 до 9, от a до f или от A до F, а ЦЦ е от 0 до 255)