Сборник с математически доказателства/Тематичен указател на математическите обозначения/Теория на множествата и топология

Функции в теория на множествата

редактиране
Обозначение Интерпретация
мощност на множеството (или броя на неговите елементи)
[1],[2]
булеан на (множеството на неговите подмножества)
допълнение на множеството
"
порядковия тип на подреденето в обратен ред множество (конверсното множество), което в прав ред има прорядков тип [2]
порядковия тип на множеството на всички ординали по-малки от
порядковия тип на добре нареденото множеството [3],[2]
мощността на добре наредено множество с порядков тип [2]

Дескриптивна теория на множествата

редактиране
Обозначение Интерпретация Препратки
-множество борелово -множество (сечение на изброимо много отворени множества) Borel algebra (en.wikipedia.org)
-множество борелово -множество (обединение на изброимо много затворени множества)

Кардинали

редактиране
Обозначение Интерпретация Препратки
мощността на ,[2] Cardinal number (en.wikipedia.org)
"
мощността на
най-малкото кардинално число по-голямо от
най-малкото кардинално число по-голямо от
най-малкото кардинално число по-голямо от всички

Ординали и порядкови типове

редактиране
Обозначение Интерпретация
порядковия тип (ординала) на ,[2]
най-малкия от онези ординали, които представляват порядковия тип на множество с мощност [2]
най-малкия от онези ординали, които представляват порядковия тип на множество с мощност [2]
порядковия тип на ,[2]
порядковия тип на ,[2]
порядковия тип на ,[2]
най-малкото ординално число по-голямо от всички [2]

Обща топология

редактиране
Обозначение Интерпретация
затворената обвивка на множеството
вътрешност на множеството
  1. Това е означението използвано от Кантор. В съвременната литература то се среща сравнително рядко.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Натансон И. П., Теория функций вещественной переменной, Глав. редакция физ.-мат. литературы изд-ва «Наука», 1974 (в диг. форм., ИВМ СО РАН)
  3. Виж. също Обща топология.