Сборник с математически доказателства/Допълнителни информации/Надеждни източници

За надежден източник в Сборника с математически доказателства се считат учебници, книги и списания фигуриращи в някоя от информационните системи: Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH или Реферативный журнал "Математика".