== Линукс за Българи ==
                         Валентин Вълчев


                  Copyright © 2003 Линукс Общество България
     This document can be freely translated and distributed. It's released under the LDP License.

Искам да благодаря на Валентин Вълчев за написването на тази книга. От тук може да разгледаде книгата или да я изтеглите