Тази страница е директория.

Perl е език за програмиране разработен първоначално от Лари Уол (Larry Wall) за обработка на текст и зъздаване на отчети. Наименованието на езика не е съкращение, но в последствие се разпространяват две значения на думата.

  • Practical Extraction and Report Language -- Практичен Език за Извличане и Отчети
  • Pathologically Eclectic Rubbish Lister -- Патологично Еклектично средство за Извличане на Безсмислици

Поддиректории:

Текущи книги в тази директория: