Езъкът за програмиране Icon (на български се чете айкън) е притежава голямо количество функционални възможности и типове данни. Основното предназначение на езика е за анализ на текстове (например за лексичен анализатор).

Icon е проектиран от и е характерен с прецизно обмислен стил. Създаден е от Ralph Griswold, който преди това е проектирал и използвал езиците за програмиране SNOBOL (който притежава 5 вериации в развитието си). SNOBOL е език за програмиране, предназначен почти изцяло за текстообработка, докато Icon има малко по-общо приложение и е с по-добре развита концепция.

Името на езика е с не особено ясен произход, но се знае че няма нищо общо с английската дума Icon. Затова ако трябва да се запише името на езика на български език, то трябва да се запише както се чува фонетично: Айкън.

Бърз преглед

редактиране

Ще изброим в този начален вариант само имената на особености на езика:

- възможност за връщане на резултата "лъжа" почти от всички команди, което влияе на логиката на изпълнение;

- цикли генератори, процедури генератори, co-expression, както и разнообразна функионалност за комбинирането им;

- Сложни типове, като речници, списъци, множества, таблици, записи.

- Сканиране на низове.

- Вградени в езика възможности за debugger функционалности.