Натоварвания върху конструкции

Определя се видът на конструкцията: