Инструменти за работа в конзола

Целта на настоящето изложение е да послужи за бърз справочник за всички налични инструменти/команди (които се срещат често в Линукс и Юникс), които се използвт от команден ред, които могат да са в услуга на програмистите. Те са подредени по азбучен ред. Инструментите в Линукс са много гъвкави и мощни, затова е препоръчително за повече подробности да бъде прегледана съответната man страницата (виж инструментите man и xman).

cat <име на файл> - показва съдържанието на текстов файл

convert <име на файл 1> <име на файл 2> - конвертира от един графичен формат в друг (виж също xwd)

dhcpcd <име на мрежово устройство> - опитва се да намери автоматична настройка по DHCP за зададеното мрежово устройство

dmesg - показва съобщенията от конзолата по време на стартиране на системата

glxinfo - показва информация за ползваните видеокарта и дисплей

identify <име на файл> - информация за графичен файл.

identify -verbose <име на файл> - пълна информация за графичен файл

ifconfig - дава информация за мрежовите връзки на компютъра

jobs - показва текущите работи (извиканите от потребителя процеси на текущия терминал)

less - филтър на изходните данни. например:

ls -al | less

Клавишите за навигация jklh работят както в редактора vi, q излиза от режима на гледане, s запазва изходните данни в нов файл

man <име на инструмент> - дава подробна информация за начините на употреба на инструмента и свързани инструменти

passwd - сменя паролата на потребител

pwd - показва текущата директория

shutdown - изключва компютъра

sleep <секунди> - спира скрипт за определени секунди

startx - стартира X Window сървъра

su - сменя активния потребител да стане свръхпотребителя (root)

top - таблица на работещите процеси (виж. kill и term)

xcalc - калкулатор работещ под X графичен сървър

xclock - часовник, работещ под X

xman - версия на man за X

xsetroot -solid <цвят> - смяна на фона на X сървъра с цвят

xsetroot -bitmap <име на файл>.xbb - смяна на фона на X сървъра с текстура

xwd -out <име на файл>.xwd - записва съдържанието на прозорец във файл

xwd -root -out <име на файл>.xwd - записва съдържанието на целия екран във файл