Клетъчната биология е клон на биологията занимаващ се с клетката, с нейните морфологични особености, функции и с взаимодействието между отделните клетки помежду си и с околната среда.

Съдържание

редактиране

...

Вижте също

редактиране
Уикипедия разполага със статия за Клетъчна биология