Клетъчна биология

Клетъчната биология е клон на биологията занимаващ се с клетката, с нейните морфологични особености, функции и с взаимодействието между отделните клетки помежду си и с околната среда.

СъдържаниеРедактиране

...

Вижте същоРедактиране

Уикипедия разполага със статия за Клетъчна биология