Какво е програма? редактиране

Компютърна програма е поредица от инструкции, написани на някакъв език за програмиране, която "казва" на компютъра какво (и как) да направи. Всичко, което един потребител прави на своя компютър се извършва и контролира от програми. Компютърът изпълнява инструкциите на програмата една по една до завършване на изпълнението ѝ.

Видове програми редактиране

Според приложението си програмите могат да се разделят на множество видове. Например:

Офис Програми

Това са програми (или софтуер) които служат за създаване, преглеждане, разпечатване и обработване на различни видове електронни документи. Най-често подобни софтуерни пакети включват: текстов редактор, електронна таблица, средство за създаване на презентации и други. Някои от най-известните "офис-пакети" са Microsoft Office и OpenOffice.org.

Уеб-браузери и Е-мейл клиенти

Уеб-браузерът е програма която служи за преглеждане на различни документи намиращи се в Интернет. Е-мейл клиентът е приложение, което служи за създаване, изпращане, и четене на електронна поща. Някои от най-известните браузери са Internet Explorer и Firefox. Някои от най-известните Е-мейл клиенти са Microsoft Outlook и Thunderbird.

Аудио/Видео Софтуер

Тези приложения служат за възпроизвеждане и записване аудио и видео информация.

Програми за разработване на софтуер

Това са софтуерни пакети, които включват всичко необходимо за разработването на професионални софтуерни решения. Обикновено софтуерът за разработка включва: текстов редактор за въвеждане, редактиране и четене на сорс-код; дебъгер - средство за проверка на изпълнявания код; компилатор - средство за компилиране на сорс-код до изпълнима програма. Софтуерените пакети, които включват всички тези инструменти се наричат Интегрирани Средства за Разработване (ИСР) - IDE (Integrated Development Environment). Съществуват много и най-различни ИСР за всеки програмен език.

Популярно (и безплатно/с отворен код) ИСР за С++ под Уиндоус и Линукс е Code::Blocks.

Друго популярно и безплатно ИСР за С++ , но само под Уиндоус е Microsoft Visual C++ Express. (Изисква безплатна регистрация при инсталиране на програмния пакет.)