Какво е език за програмиране

Какво е език за програмиране? редактиране

Най-общо казано езикът за програмиране служи като посредник между човекът (програмист) и машината (компютър). Програмистът използва езика за програмиране, за да "накара" компютъра да извърши серия от действия (инструкции). Тези серии от инструкции се наричат програми.

Съществуват много езици за програмиране, като всеки от тях си има свои собствени строги правила и логика. В най-общи линии езиците за програмиране могат да се разделят на 2 групи:

-Езици за програмиране от нисше ниво
-Езици за програмиране от висше ниво

Езици за програмиране от нисше ниво редактиране

Има два вида езици, които попадат в категорията "Езици за програмиране от нисше ниво" - това са машинният код и Асемблер.

Машинният код е двоичен и е съставен от серия от инструкции, кодирани чрез нули и единици. Това е единственият "език", разбираем за компютрите, но не и за хората. На практика писането на машинен език е крайно неудобно и по тази причина се избягва.

Асемблер превежда инструкциите, които един компютър е способен да изпълнява, във вид разбираем за хората. Различните инструкции на даден процесор се представят чрез кратки символни съкращения, а не чрез двоичен код. Тук е мястото да отбележим, че Асемблер е процесорно-зависим език за програмиране и причината за това е, че различните процесори имат различни инструкции. Тоест програма писана за една процесорна архитектура може и да не работи на компютър с различна процесорна архитектура.

Езици за програмиране от више ниво редактиране