Българско-немски разговорник

Flag of Bulgaria
Flag of Bulgaria
Flag of Germany
Flag of Germany

Немската азбука редактиране

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ji, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,

Фонетика редактиране

а, бе, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка, ел, ем, ен ,о ,пе ,ку ,ер ,ес ,те ,у ,фау ,ве ,икс ,ипсилон ,цет

Граматика редактиране

Съществително име

 1. винаги се пише с главна буква;
 2. има три рода (м.р., ж.р., ср.р.), които се определят с пълния член der(м.р.), die(ж.р.), das(ср.р.) в именителен падеж,единствено число;
 3. има два члена:определителен (по горе) ,който се скланя в четири падежа,и неопределителен: ein, eine, ein-само в ед. число, който има и отрицателна форма: kein, keine, kein само в ед.число и keine за мн.число;
 4. съществителното име има и четири падежа: именителен (Nominativ), родителен(Genetiv), дателен (Dativ) и винителен (Akkusativ);

Прилагателно име

 • характеризира лица,предмети,понятия,качества.То определя съществителното.Затова в изречението се

(за разлика от българския език);

 • има склонение-силно,когато пред него няма член,и слабо,когато пред него има член или местоимение;
 • степенува се чрез наставки.Наставката за сравнителна степен е -er; а за превъзходна степен наставката е -est(st).
  • Изключенния:gut-besser-best;
   • viel-mehr-meist;
   • wenig-weniger-wenigst(windest);
 • при сравняване на качестата на два предмета употребяваме "wie". (Das ist so gut wie jener. Това е толкова хубаво, колкото другото.)

Пътуване редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

В хотела редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

На пощата редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Банка. Пари. редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Из града. Транспорт. редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Пазаруване редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Покупки редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Услуги редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Командировка редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Развлечения редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Забележителности редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Медицинско обслужване редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Общуване редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Народност,Страна,Език редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Време редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Прилагателни.Качества редактиране

  Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.