Броилки написани от Мария Никленова

редактиране

Други броилки

редактиране
  Спала Маца под салкъм.
  Сънувала чуден сън!
  Че на двора тя стои
  и децата си брои:
  едничко,двечки,трички...Да!
  Това са моите деца!

Броилки от Якоруда

редактиране